I  Одлуком градоначелника Града Зрењанина о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Зрењанина број 82-1-1/20-II од 25.11.2020. године, проглашена је ванредна ситуација за целу територију Града Зрењанина због настанка елементарне непогоде шерењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 и спровођења неопходних мера заштите и спасавања, Одлуком председника општине Житиште број I-217-11/2020-4 од 24.11.2020. године проглашена је ванредна ситуацију на територији целе општине Житиште, Одлуком председника општине Бечеј број II 011-44/2020 од 15.11.2020. године проглашена је ванредна ситуација за целу територију општине Бечеј и Одлуком председника општине Нови Бечеј број I 01-82-11/2020 од 24.11.2020. године проглашена је ванредна ситуација за целу територију општине Нови Бечеј.  
II  У складу са Закључком Високог савета судства број 021-05-87/2020-1 од 06.07.2020. године и Инструкцијама за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 Градског завода за јавно здравље из Београда од 04.05.2020. године, запослени у Вишем  суду у Зрењанину су у обавези:1. Да у затвореном простору носе заштитне маске (памучне или хирушке), пропиисно постављене тако да маска покрива нос, уста и браду;2. Да држе физичку дистанцу од најмање 2 метара;3. Приликом уласка у зграду суда поред обавезне дезинфекције руку, обавезна је и провера температуре ручним даљинским мерачем свим запосленима и посетиоцима - странкама. Све особе са евидентираном повишеном температуром тренутно се удаљују из објекта и упућују на даљи третман у складу са важећим епидемиолошким алгоритмом-у COVID-19 амбуланту:4. Током радног времена појачаће се дезинфекција заједничких просторија  -ходника,  тоалета и улаза у зграду суда;5. Запослени пре почетка рада у току рада и након завршетка рада да дезинфикују свој радни простор - радну површину, телефон, тастатуру. миш на рачунару и кваке на вратима дезинфекционим средстом на бази 70% алкохола.6. У канцеларијама не сме бити више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и одговарајуће мере личне заштите;7. Ако се затворени простор користи за одржавање састанака, после састанака обезбедити довољно дугу паузу током које се простор може очистити и дезинфиковати средством на бази хлора у складу са упутством произвођача или средством на бази 70% етил алкохола, а потом проветрити најмање пола сата након чишћења;  8. Све радне просторије природно вентилирати; периодично (на 15 минута до сат времена) отварати прозоре у мининалном трајању од 5 (пет) минута, како би се обезбедила додатна размена ваздуха. Држање прозора отвореним у дужем временском периоду се не препоручује због могућности повећања влажности ваздуха, што погодује лакшој трансмисији вируса и других патогена; у току рада клима уређаја могуће је краткотрајно отворити прозоре, како би се обезбсдила додатна количина и циркулација свежег ваздуха;

III  Обавезно је и поштовање осталих мера утврђених Наредбом председника суда број Су I-1 76/2020 од 07.07.2020. године.

IV  За спровођење и контролу спровођења превентивних мера одређених овим правилима задужени су: Бранислава Голијанин, секретар Вишег суда у Зрењанину и Толимир Братислав, руководилац правосудсне страже у Вишем суду у Зрењанину. У случају непоштовања мера од стране запослених лица одређена лица за контролу и спровођење превентивних мера дужна су да опомену запосленог и пријаве лица која те мере не поштују руководиоцу органа.

V  У случају одсуства секретара суда, Браниславу Голијанин замењује судијски помоћник Гордана Станисављев Кирћански.

VI  Уколико запослени посумња на симптоме заразне болести COVID-19 - температуру. малаксалост. бол у грлу, кашаљ или кијавицу, бол у плућима и отежано дисање, код себе, код других запослених или чланова своје породице, потребно је да обавести послодавца и да се јави особи задуженој за праћење сумње на инфекцију новим Корона вирусом, Бранислави Голијанин, секретару суда. Оболели ће бити упућен да не долази на посао и да се одмах јави у COVID амбуланту надлежног Дома здравља, због прегледа. узимања узорка ради тестирања и регулисања одсуства са посла.Именована особа за праћење сумње на инфекцију новим Корона вирусом обавештава епидемиолошку службу Завода за јавно здравље у Зрењанину, због епидемиолошког истраживања и спровођења одговарајућих мера.Канцеларију у којој је боравио запослени. који је оболео од COVID-19 одмах добро механички очистити (прање, чишћење, проветравање), а потом хемијски дезинфиковати средствима на бази 70% етил-алкохола.Оболели запослени ако је био на кућном лечењу дужан је да се врати на посао по закључењу боловања и са једним негативним тестом на COVID-19, а ако је био хоспитализован након два негативна налаза и са закљученим боловањем.

VII  Ове мере се примењују до доношења Одлуке о престанку ванредне ситуације на територији Града Зрењанина, општине Житиште, општине Бечеј и општине Нови Бечеј.