Зграда суда у Зрењанину се налази у улици Кеј 2. октобра бр. 1.

Саграђена је у периоду од 1906-1908 године. Пројектовао је будимпештански архитекта Шандор Ајгнер који је добио прву награду за пројекат зграде Жупанијског суда и затвора на расписаном конкурсу Министарства правде Аустроугарске монархије.

У последње три деценије XIX века до Првог светског рата, широм Аустроугарске монархије подизане су зграде правосудних органа. Судске палате (Жупанијски и Срески судови) и затворске зграде подизане су по правилу заједно и чинили су затворен комплекс.

Палата је монументално двоспратна грађевина подужне основе у облику неправилног ћириличног слова П са веома издуженим уличним крилом. У архитектури Палате преовлађују елементи стила неороманике а изграђена је у периоду касног историзма.

Након вуше од 100 година од изградње, зграда суда и затвора у Зрењанину успешно задовољава исту намену. 

Поред историјске и архитектонске вредности, зграда има изузетну амбијенталну вредност, скреће пажњу својим доминантним положајем у простору око језера и „Малог моста“.

Палата правде у Зрењанину стављена је под заштиту Закона Републике Србије и проглашена за споменик културе 1972. године, а од 1991. године за спомен културе од великог значаја („Службени Лист АПВ“ број 28 од 30.12.1991. године).