Правилници

 

Правилник о ближем уређењу поступка набавки Величина: 7.3 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Зрењанину Величина: 3.64 MB
Правилник о замени и изостављању података у судским одлукама Величина: 1.66 MB
Правилник о узбуњивању Величина: 0.3 MB