Информатор о раду суда

Нови информатор о раду Вишег суда у Зрењанину можете видети на сајту Повереника за информације од јавног значаја