У Вишем суду у Зрењанину тренутно није покренута ни једна јавна набавка.