Виши суд у Зрењанину је Одлуком о спровођењу јавне набавке број Су IV-22 34/2021 од 22.04.2021. године покренуо поступак јавне набавке радова на санацији крова зграде Вишег суда у Зрењанину.

Поступак јавне набавке радова води се под бројем ЈН 1/2021.

Јавни позив за набавку радова на санацији крова зграде Вишег суда у Зрењанину број ЈН 1/2021 објављен је на порталу јавних набавки дана 26. априла 2021. године.