Контакт подаци

Виши суд у Зрењанину

Кеј 2. октобра број 1, 23101 Зрењанин

 

Централа: 023 564 712

Писарница: локал 174

Рачуноводство: локал 109

 

Судска управа:

председник суда: 023 564 840
факс: 023 560 077
електронска пошта: uprava@zr.vi.sud.rs

Радно време Суда: од 7:30 - 15:30 часова
Радно време за странке: од 8:00 - 15:30 часова