У складу са одредбом члана 81 став 1 Закона о парничном поступку, Виши суд у Зрењанину објављује следећи списак привремених заступника.