Статус предмета који се решавају у нашем суду можете пратити на порталу судова