Почeв од 11.05.2020. године па до проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID-19, донета су Правила понашања запослених и странака у Вишем суду у Зрењанину, које можете видети на страници Огласне табле на нашем сајту.