Судије Вишег суда у зрењанину
Кривично одељење:
Биљана Мартиновић
Бранислав Сурла
Љиљана Аћимовић
Мирјана Зорић Влачо 


Грађанско одељење:
Војислава Веселиновић
Сузана Радаковић
Дивна Татић 
Александра Атељевић