Високи савет судства на седници одржаној 6.јула 2018. године, по огласу објављеном у "Службеном галснику РС", број 14/18 од 23. фебруара 2018. године донео је одлуку о избору једног судије за Виши суд у Зрењанину: Аћимовић Љиљана, судија Основног суда у Зрењанину.