Смеђе сиво обојено перје сове омогућава јој да остаје непримећена у крошњама дрвећа у дворишту зграде суда. Сова је строго заштићена врста па је законом забрањено њено убијање, хватање, узнемиравање и уништавање станишта.