I У складу са препорученим мерама Градског завода за јавно здравље, препорукама Института за јавно здравље Србије запослени у Вишем суду у Зрењанину су у обавези:
1. Да у затвореном простору носе заштитне маске (памучне или хирушке), пропиисно постављене тако да маска покрива нос, уста и браду;
2. Да држе физичку дистанцу од најмање 1.5 метара;
3. Приликом уласка у зграду суда поред обавезне дезинфекције руку, обавезна је и провера температуре ручним даљинским мерачем свим запосленима и посетиоцима - странкама. Све особе са евидентираном повишеном температуром тренутно се удаљују из објекта и упућују на даљи третман у складу са важећим епидемиолошким алгоритмом-у COVID-19 амбуланту:
4. Током радног времена појачаће се дезинфекција заједничких просторија  -ходника,  тоалета и улаза у зграду суда;
5. Запослени пре почетка рада у току рада и након завршетка рада да дезинфикују свој радни простор - радну површину, телефон, тастатуру. миш на рачунару и кваке на вратима дезинфекционим средстом на бази 70% алкохола.
6. У канцеларијама не сме бити више од 10-оро запослених, под условом да може да се организује одржавање физичке дистанце од 1.5 метара или простор минимално 4м2 по човеку;
7. Ако се затворени простор користи за одржавање састанака, после састанака обезбедити довољно дугу паузу током које се простор може очистити и дезинфиковати средством на бази хлора у складу са упутством произвођача или средством на бази 70% етил алкохола, а потом проветрити најмање пола сата након чишћења;
8. Све радне просторије природно вентилирати; периодично (на 15 минута до сат времена) отварати прозоре у мининалном трајању од 5 (пет) минута, како би се обезбедила додатна размена ваздуха. Држање прозора отвореним у дужем временском периоду се не препоручује због могућности повећања влажности ваздуха, што погодује лакшој трансмисији вируса и других патогена; у току рада клима уређаја могуће је краткотрајно отворити прозоре, како би се обезбсдила додатна количина и циркулација свежег ваздуха;

II Обавезно је и поштовање осталих мера утврђених Наредбом председника суда број Су I-1 76/2020 од 07.07.2020. године. 
III За спровођење и контролу спровођења превентивних мера одређених овим правилима задужени су: Бранислава Голијанин, секретар Вишег суда у Зрењанину и Толимир Братислав, руководилац правосудсне страже у Вишем суду у Зрењанину. У случају непоштовања мера од стране запослених лица одређена лица за контролу и спровођење превентивних мера дужна су да опомену запосленог и пријаве лица која те мере не поштују руководиоцу органа.
IV Уколико запослени посумња на симптоме заразне болести COVID-19 – температуру, малаксалост, бол у грлу, кашаљ или кијавицу, бол у плућима и отежано дисање, код себе, код других запослених или чланова своје породице, потребно је да обавести послодавца и да се јави особи задуженој за праћење сумње на инфекцију новим Корона вирусом, Бранислави Голијанин, секретару суда. Оболели ће бити упућен да не долази на посао и да се одмах јави у COVID амбуланту надлежног Дома здравља, због прегледа, узимања узорка ради тестирања и регулисања одсуства са посла.
Именована особа за праћење сумње на инфекцију новим Корона вирусом обавештава епидемиолошку службу Завода за јавно здравље у Зрењанину, због епидемиолошког истраживања и спровођења одговарајућих мера.
Канцеларију у којој је боравио запослени, који је оболео од COVID-19 одмах добро механички очистити (прање, чишћење, проветравање), а потом хемијски дезинфиковати средствима на бази 70% етил-алкохола.
Оболели запослени ако је био на кућном лечењу дужан је да се врати на посао по закључењу боловања и са једним негативним тестом на COVID-19, а ако је био хоспитализован након два негативна налаза и са закљученим боловањем.