УЗБУЊИВАЧИ

Заменик председника Вишег суда у Зрењанину, на основу члана 14 став 5 и члана 10 Закона о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС", број 128/14), члана 52 став 1 Закона о уређењу судова и члана 6 Судског пословника, дана 05. јуна 2015. године донео је наредбу о лицу овлашћеном за пријем информација о узбуњивању.

Овде можете преузети наредбу и обавештење запосленима о правима из Закона о заштити узбуњивача.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

Мапа судова

Ток предмета

Регистар судских тумача

Искључи насиље