Jавне набавке мале вредности – набавка стандардног канцеларијског материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности - набавка стандрардног канцеларијског материјала за потребе Вишег суда у Зрењанину број ЈНМВ 1/2015-9 од 25. маја 2015. године закључен је уговор са понуђачем "Mis - Comerc" ДОО Зрењнаин, Војводе Петра Бојовића број 31.Jавне набавке мале вредности – набавка рачунарске опреме и опреме за систем видео надзора

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности - набавка рачунарске опреме и опреме за систем видео надзора за потребе Вишег суда у Зрењанину број ЈНМВ 2/2015-15 од 06. јуна 2015. године закључен је уговор са понуђачем "BUS Computers" из Кикинде.
Мапа судова

Ток предмета

Регистар судских тумача

Искључи насиље